Integritetspolicy

Senast uppdaterad 14 november 2023

Giltigt från 14 november 2023

Denna integritetspolicy beskriver policys för 8511 Redovisning AB, Stampgatan 56C, Västra Götaland, 411 01, Sverige, e-post: office@8511.se, telefon: 0722026285, om insamling, användning och offentliggörande av din information som vi samlar in när du använder vår webbplats (https://www.8511.se/) (tjänsten). Genom att få tillgång till eller använda tjänsten samtycker du till insamling, användning och offentliggörande av din information i enlighet med denna integritetspolicy. Om du inte samtycker till detta, vänligen inte få tillgång till eller använd tjänsten.

Vi kan ändra denna integritetspolicy när som helst utan föregående meddelande till dig och kommer att publicera den reviderade integritetspolicyn på tjänsten. Den reviderade policyn träder i kraft 180 dagar från och med att den reviderade policyn publiceras i tjänsten, och din fortsatta åtkomst eller användning av tjänsten efter den tiden kommer att utgöra ditt godkännande av den reviderade integritetspolicyn. Därför rekommenderar vi att du regelbundet granskar denna sida.

1. Hur vi använder din information:

Vi kommer att använda den information vi samlar in om dig för följande ändamål:

  1. Riktad annonsering
  2. Webbplatsens skydd

Om vi vill använda din information för något annat ändamål kommer vi att be om ditt samtycke och kommer att använda din information endast efter att ha fått ditt samtycke och endast för de ändamål för vilka samtycke har getts, om vi inte är tvungna att göra annorlunda enligt lag.

2. Hur vi delar din information:

Vi kommer inte att överföra din personliga information till någon tredje part utan att söka ditt samtycke, förutom i begränsade omständigheter som beskrivs nedan:

  1. Analys

Vi kräver att sådana tredje parter använder den personliga information vi överför till dem endast för det ändamål för vilket den överfördes och inte behåller den längre än nödvändigt för att uppfylla det angivna syftet.

Vi kan också lämna ut din personliga information för följande ändamål: (1) för att uppfylla tillämplig lag, förordning, domstolsbeslut eller annan rättslig process; (2) för att genomdriva dina avtal med oss, inklusive denna integritetspolicy; eller (3) för att svara på påståenden om att din användning av tjänsten kränker tredje parts rättigheter. Om tjänsten eller vårt företag slås samman eller förvärvas av ett annat företag kommer din information att vara en av tillgångarna som överförs till den nya ägaren.

3. Dina rättigheter:

Beroende på den tillämpliga lagen kan du ha rätt att få tillgång till och korrigera eller radera din personliga data, eller få en kopia av din personliga data, begränsa eller invända mot aktiv bearbetning av dina data, be oss att dela (porta) din personliga information till en annan enhet, dra tillbaka eventuellt samtycke du gett oss för att behandla dina data, rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet och andra rättigheter som kan vara relevanta enligt gällande lagar. För att utöva dessa rättigheter kan du skriva till oss på office@8511.se. Vi kommer att svara på din begäran i enlighet med tillämplig lag.

Observera att om du inte tillåter oss att samla in eller behandla den nödvändiga personliga informationen eller återkalla samtycket att behandla den för de nödvändiga ändamålen kan du kanske inte få tillgång till eller använda de tjänster för vilka din information söktes.

4. Cookies Etc.

För att lära dig mer om hur vi använder dessa och dina val i förhållande till dessa spårningstekniker, vänligen hänvisa till vår Cookie Policy.

5. Säkerhet: 

Säkerheten för din information är viktig för oss och vi kommer att använda rimliga säkerhetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller obehörig ändring av din information under vår kontroll. Men med tanke på de inneboende riskerna kan vi inte garantera absolut säkerhet och kan därför inte säkerställa eller garantera säkerheten för någon information du överför till oss, och du gör det på egen risk.

6. Tredjeparts länkar och användning av din information:

Vår tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Denna integritetspolicy adresserar inte integritetspolicyn och andra praxis hos tredje parter, inklusive någon tredje part som driver någon webbplats eller tjänst som kan vara åtkomlig via en länk på tjänsten. Vi rekommenderar starkt att du granskar integritetspolicyn för varje webbplats du besöker. Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, integritetspolicyn eller praxis hos några tredje parts webbplatser eller tjänster.

7. Klagomål / Dataskyddsombudsman

Om du har frågor eller oro gällande behandlingen av din information som finns hos oss, kan du skicka e-post till vår dataskyddsombudsman på 8511 Redovisning AB, Stampgatan 56C, e-post: office@8511.se. Vi kommer att hantera dina frågor i enlighet med gällande lag.