Bokslut & Årsredovisning

Enligt årsredovisningslagen måste du efter löpande bokföring, för varje räkenskapsår, upprätta bokslut och årsredovisning. För enskild firma behövs ett förenklat bokslut. För aktiebolag ska årsbokslut göras för att årsredovisning ska kunna upprättas och skickas till bolagsverket. Vi hjälper dig upprätta bokslut och årsredovisning med balansomslutning som följer rådande lagar och regler. 8511 kan även sköta kommunikationen med revisorn för bolag som har revisionsplikt.

Välkomna att kontakta oss