Bokslut & Årsredovisning

Vi hjälper dig upprätta bokslut och årsredovisning med balansomslutning som följer rådande lagar och regler. Vi kan även sköta kommunikationen med revisorn för bolag som har revisionsplikt. Det är fördel att ha löpande bokföring hos oss när det är dags att göra årsbokslut. Färre frågor kring bokslutet sparar både tid och pengar. Som helhetskund har vi bättre möjlighet att erbjuda paketpris som samlar alla redovisningstjänster hos oss.

Vi kan även hjälpa till med delårsrapport, månadsbokslut och kvartalsbokslut mm.

Välkomna att kontakta oss